Nextapro.hu Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, a nextapro.hu (üzemeltető: Szalai Gábor E.V.  8400 Ajka Akácos u 2/A továbbiakban üzemeltető) használatával Ön (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszi és önmagára kötelezőnek/alkalmazandónak tekinti az alábbiakat:Rendelkezések
Rendelkezések

- A nextapro.hu jogosult ellenőrizni a feltöltött tartalmakat, de nem kötelessége azok tartalmát bűncselekményre, vagy illegális tevékenységre utaló tevékenység céljából vizsgálni.

- A nextapro.hu a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, de dönthet úgy, hogy jelen felhasználási feltételek megszegése esetén, vagy hatósági eljárás keretén belül törölheti azokat.

-  A Felhasználó által elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

-  A nextapro.hu nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

-  - A nextapro.hu fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, melyről tájékoztatja a Felhasználót e-mailben, vagy rendszerüzenet formájában. A módosítást követően a nextapro.hu további használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

- A Felhasználó számára, a hirdetés feltöltésekor a nextapro.hu rendszere önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. 

- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nextapro.hu rendszere időközönként a szolgáltatással
összefüggő üzeneteket küldhet elektronikus levelezési címére. (pl: üzenet értesítés,aktiváló email)

- A nextapro.hu a személyes adatokat nem változtatja meg, de a hirdetés szövegének megjelenítésekor megjelenítésbeli változásokat eszközölhet. Ezek a változások csak formai változások lehetnek.

- A nextapro.hu oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelõsségére történik.
Az Üzemeltetõ nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltetõ szolgáltatásait megrendelõ Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minõsül szolgáltatónak.
Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébõl. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.- A nextapro.hu rendszerében tilos közzétenni minden olyan szolgáltatást/terméket mely jogszabályba ütközik, jogellenes magatartásra ösztönöz, sérti a jó erkölcsöt.
Tiltott hirdetés típusok többek között de nem kizárólag:
- jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
- nem a rovat jellegének megfelelő;
- szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
- félelemérzetet kelt;
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak
szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép
- társkeresés, partner keresés
- politikai
tartalom
- szexuális –erotikus jelelgű  szolgáltatás, segédeszköz, munka, film
- állás kategóriában nem kizárólag rész vagy teljes munkaidejű bejelentett munka (pl MLM)
- másolat,replika ezen tény feltüntetése nélkül
- internetről letöltött katalógusképet tartalmazó hirdetés

- A nextapro.hu a hirdetések inaktiválásának, törlésének a jogát fenntartja, különösen az alábbi esetekben:

- reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés,
- megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
- kategória helytelen apróhirdetés,
- jogsértést megvalósító hirdetés,
- duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések,
- tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
- egy hirdetésben csak egy termék vagy szolgáltatás hirdethető meg
- replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek


Felelősség kizárása

- Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.
Üzemeltető
felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát!
Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

- A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Üzemeltető nem vállal felelősséget.